Dla kogo liceum, a dla kogo szkoła zawodowa?

Wybór szkoły średniej to dla wielu osób jedna z najważniejszych decyzji w życiu. To w tym momencie człowiek decyduje o najbliższych trzech lub czterech latach swojego życia, a także o prawdopodobnym przebiegu kolejnych lat. Dla niektórych największym atutem szkoły średniej będzie możliwość poszerzenia swojej wiedzy, dla innych możliwość nabycie praktycznych umiejętności. Czy trafniejszym wyborem będzie liceum, czy może szkoła zawodowa?

Wybór należy przemyśleć!

Przed dokonaniem tak ważnej decyzji warto porzucić schematy, którymi myśli większość ludzi. Nieprawdą jest, że po liceum nie posiada się żadnych umiejętności, a jedyne co człowiekowi zostało to studia wyższe i szkoły policealne. Nabyta wiedza oraz doświadczenie z obcowaniem z bardziej naukowym środowiskiem to cenne przeżycia. Podobnie jest w przypadku szkoły zawodowej. Wiele uczniów liceum i studentów mówiąc o zawodówce często wyraża się o niej z wyższością. Zawodówka to nie tylko przygotowanie do pracy w “gorszym” i mniej płatnym zawodzie. Najlepsze zawodówki co roku wypuszczają uczniów, którzy wykorzystując praktyczne doświadczenie spełniają się w zawodzie i pomagają innym ludziom. Zastanówmy się jakie plusy i minusy idą za wyborem liceum lub zawodówki.

 

Czy liceum to trafny wybór?

Szkoły licealne posiadają swój określony cel, w imię którego kształcą uczniów. Nadrzędnym celem każdego z liceów jest przygotowanie ucznia do matury oraz zachęcenie go do przystąpienia na uczelnie wyższą. Wiedza pozyskiwana w liceum to zalążek tego, co poznaje się na specjalistycznych studiach. Mnogość przedmiotów może wydawać się przytłaczająca i niepotrzebna, ale to właśnie taki sposób uczenia pozwala uczniom znaleźć dziedzinę nauki w jakiej mogą się spełnić. Skończenie liceum nie wyklucza również uzyskania zdolności technicznych. Wiele technicznych uczelni przyjmuje studentów na podstawie wyników matury. Trzy lata kształcenia poświęcone są w znacznej większości przygotowywaniu się do świetnego zaliczenia egzaminu dojrzałości i na to trzeba się przygotować.

Co z tą zawodówką?

W przeciwieństwie do liceum, szkoły zawodowe za swoje główne zadanie przyjęły jak najszybsze kształcenie zawodowców, mogących krótko po skończeniu szkoły pracować w swoim zawodzie. Zajęcia w szkołach zawodowych do w dużej mierze praktyczne doświadczenia i praca ze sprzętem, który odpowiada profilowi klasy. Zawodówki charakteryzują się praktykami zawodowymi, które można odbywać już w trakcie uczenia, co oznacza znacznie krótszy czas startu kariery. Uczniowie wybierający zawodówki chwalą sobie szybkie uzyskanie niezależności finansowej oraz ciekawe zajęcia, które bardzo często niemal w całości odpowiadają zainteresowaniom. Niestety, szkoła zawodowa nie przygotowuje do egzaminu maturalnego. Jeśli uczeń chce do niego przystąpić, najczęściej czeka go samotne przygotowywanie się. Z tego samego powodu wybór zawodówki opóźnia, a często całkowicie wyklucza, kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych. Jest to wybór z pewnością dla osób zdecydowanych i zdeterminowanych.

Dodaj komentarz