Inauguracja roku szkolnego 2019/2020!

Dnia 31 marca 2019 roku na mocy uchwały nr 90/VIII/2019 Rady Miasta Lublin przy ulicy Farbiarskiej 8 w Lublinie został otwarty Zespół Szkół nr. 11. Jest to owoc połączenia VII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej oraz Gimnazjum nr. 12.

Zaczynamy rok szkolny 2019/2020!

Pierwszego września 2019 roku uczniowie rozpoczynają i kontynuują swoją edukację w następujących klasach. Każda z nich ma przypisany profil przewodni pod kątem którego są przypisywane lekcje.

  • 1 A – sportowa,
  • 1 B – artystyczno – informatyczna,
  • 2 A – artystyczna,
  • 2 C – ogólna,
  • 3 A – artystyczna
  • 3 B – informatyczna,
  • 3 C – sportowa,
  • 3 D – ogólna.

Pani Małgorzata Markowska, która do tej pory była pełniła funkcję dyrektora w VII LO, będzie teraz piastowała ten sam urząd w Zespole Szkół nr 11. Pani Elżbieta będzie wicedyrektorem do spraw liceum, a koordynatorem do spraw gimnazjum pani Małgorzata Płatek. Z niecierpliwością czekamy na owocną współpracę nowego grona pedagogicznego!