Ewolucja Prywatnego Liceum sióstr Urszulanek

Dnia 23 czerwca 1955 roku w Lublinie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej uchwaliło likwidację Prywatnego Liceum sióstr Urszulanek. Dnia 1 lipca tego samego roku jego miejsce zajęło VIII Liceum Ogólnokształcące, które stoi do dzisiaj pod patronem Marii Konopnickiej. Szkoła dalej pozostaje szkołą żeńską, a obok klas średnich zostały dodane także podstawowe. W przyszłości możemy się spodziewać zmiany nawy i numeracji szkoły, a mianowicie VIII LO, Szkoła Podstawowa i V LO, Centrum Kształcenia Ustawicznego i VII LO im. Marii Konopnickiej oraz Szkoła Podstawowa Nr 41 i V LO