Otrzymaliśmy Certyfikat “Szkoła Innowacji”! To wszystko, dzięki Wam, uczniowie!

 

25 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00 odbyła się oficjalna gala wręczania Certyfikatów “Szkoła Innowacji”, który otrzymało nasze liceum oraz przyznania szlachetnego tytułu “Lider Innowacji”. Wydarzenie miało miejsce przy ul. Mełgiewskiej 7-9 w Lublinie w Wyższej Szkole Ekonomii. Ta sama szkoła pierwszy raz powołała do życia projekt “Szkoła Innowacji”, a konkurs patronowali m.in. Marszałek Województwa Lubelskiego czy Prezydent Miasta Lublin. Szkoły zostały wyróżnione za innowacyjne idee. Innymi działaniami, które były celami tego projektu to np. wsparcie edukacji praktycznej promowanie przedsiębiorczości, a zgłoszenia oceniała Kapituła Konkursowa. W jej skład wchodzili przedstawiciele oświaty, patroni honorowi konkursu, przedstawiciele organizacji biznesowych oraz władze WSE i Innowacji. Jest to projekt o międzynarodowym zasięgu! Dyplom dla naszej szkoły odebrała nasza pani dyrektor, czyli Małgorzata Markowska.

Dodaj komentarz