Szkoły techniczne odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne

Aktualne potrzeby rynkowe skłaniają do zdobywania nowych kwalifikacji. Odpowiedzią są dwuletnie szkoły techniczne o różnych kierunkach

Szkoły przygotowujące przyszłych techników

Codzienne potrzeby żywienia, aktywności i wypoczynku zmuszają do szukania wciąż nowych rozwiązań w dziedzinie przygotowania do pełnienia różnych funkcji społecznych. W miarę rozwoju handlu, rolnictwa i turystyki powstają szkoły policealne przygotowujące do różnych zawodów. Dwuletnie szkoły na podbudowie liceów ogólnokształcących, profilowanych, uzupełniających czy techników przygotowują handlowców, hotelarzy, pracowników obsługi turystycznej, rolnictwa i agrobiznesu. Mają one kształcić przyszłych pracowników w zakresie produkcji i nadzorowania, a przy tym dawać możliwości rozwoju oraz kwalifikacje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zawód technika handlowca przyszłością w zarządzaniu handlem

Przykładowo w zawodzie technika handlowca absolwenci zdobywają kwalifikacje umożliwiające prowadzenie sprzedaży, a także zarządzanie działalnością handlową. Oznacza to, że zdobyte uprawnienia dadzą możliwość tysiącom młodych ludzi organizowania działalności handlowej w dużych firmach zarówno w strefie produkcji, jak i usług. Istotnie, przygotowanie w zakresie kontaktów zarówno z dostawcami towarów, jak i z klientami odniesie korzystne skutki dla potrzeb obydwu stron. Sposób negocjacji warunków sprzedaży i zakupu, dostarczenia towarów i kosztów usług to ważne umiejętności dla przyszłego handlowca. Zdobędzie on także narzędzia do analizowania potrzeb rynkowych, zatem doskonale dopasuje system działań do tego, czego oczekują klienci. Zastosuje przy tym skuteczne formy marketingu tak, aby zarówno zyskać zadowolenie odbiorców, jak i osiągać wysokie zyski w sprzedaży. Absolwenci na kierunku technik handlowiec mogą znaleźć pracę w różnych przedsiębiorstwach, ale także w instytucjach kontroli handlu, np. Państwowej Inspekcji Handlowej.

Technik rolnik w perspektywie rozwoju polskiej gospodarki

W dobie propagowania rozwoju rolnictwa i propagowania rodzimej gospodarki niezbędny okazuje się zawód technik rolnik. Planowanie i organizacja, a także nadzór produkcji rolniczej to podstawowe kwalifikacje przyszłych rolników. Domeną tego zawodu są wszystkie prace związane z hodowlą roślin i produkcją w gospodarstwach rolnych. Z pewnością szkoła przygotuje przyszłych absolwentów do planowania działań w zakresie uprawy, nasiennictwa czy opracowywania np. płodozmianu w hodowli. Niewątpliwie, znajdą więc pracę w przedsiębiorstwach rolnych czy urzędach gmin. Inni zostaną zatrudnieni w instytucjach służby rolnej, a jeszcze inni w indywidualnych gospodarstwach. Oferta jest równie atrakcyjna dla tych, którzy zechcą rozpocząć własną działalność gospodarczą – modne dziś produkty z upraw ekologicznych i gospodarstwa agroturystyczne niemal wyczekują na dobrych specjalistów i pasjonatów w tej dziedzinie. Nie sposób pominąć marketingu produktów rolniczych, szczególnie ekologicznych – dzięki walorom zdrowotnym cieszą się niezwykłą popularnością i zainteresowaniem klientów, a rolnikom mogą przynosić niemałe zyski.

Szansa dla rozwoju

Szkoły techniczne to niewątpliwie dobry wybór. Warto wspierać działania szkół technicznych i korzystać z kształcenia w nich przyszłych przedsiębiorców i działaczy. To perspektywa rozwoju przyszłych pokoleń w dziedzinie produkcji i usług, a dla gospodarki szansa na wykorzystanie naturalnych zasobów i zadowolenie tysięcy klientów.

Dodaj komentarz