Techniczne zawody przyszłości

Zapotrzebowanie na pracowników zależne jest od wielkości popytu na dane usługi, sytuacji gospodarczej i postępu technologicznego w danym kraju oraz wielu innych czynników.  Zainteresowanie pracodawców pracownikami z wykształceniem technicznym, takim jak technik logistyk czy technik technologii żywności, utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie. 

Młodzi ludzie, chcąc dokonać przyszłościowego, zapewniającego im dobrą sytuacją materialną, wyboru, przyglądają się sytuacji na rynku pracy. Czeka ich dokonanie bardzo ważnej decyzji: wybrać technikum czy liceum ogólnokształcącego lub profilowanego? Wszystkie trzy rodzaje szkół mają swoje zalety i wady. Zobaczmy, jakie korzyści wynikają z wyboru profilu logistycznego lub technologii żywności, a także, gdzie, po ukończeniu takich profili, będzie mógł pracować absolwent.

Technik logistyk 

Branża TSL w Polsce stale się rozwija – przybywa firm transportowych, a obecne już na rynku rozwijają się. Właśnie w takiej firmie; oferującej usługi spedycyjne i logistyczne, absolwent kierunku logistyka, będzie mógł znaleźć zatrudnienie. Drugą opcją jest praca w dziale logistyki i/lub zaopatrzenia firmy z innej branży. Szczególnie rozbudowane działy logistyki posiadają przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe. Dla osób zainteresowanych logistyką miejską, dobrym rozwiązaniem będzie zatrudnienie w jednostkach miejskich usług infrastrukturalnych, zajmujących się komunikacją miejską i gospodarką towarami.

Podczas nauki w technikum logistycznym, uczeń zdobędzie wiedzę, jak organizować transport towarów i ludzi z wykorzystaniem, stosowanych w przedsiębiorstwach, systemów komputerowych. Pozna zasady logistycznego zarządzania przepływem towarów w ramach łańcuchów dostaw różnych gałęzi transportu. Nauczy się także, jak zarządzać nowoczesnym magazynem i środkami transportu wewnątrzzakładowego. Dowie się również w jaki sposób sprawnie organizować przewóz mieszkańców komunikacją publiczną i zarządzać miejską infrastrukturą logistyczną. Absolwent takiego profilu posiada uprawnienia do organizowania i monitorowania przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.

Technik technologii żywności 

Branża gastronomiczna również stale się rozwija – rośnie popyt i podaż na przeróżne produkty spożywcze i usługi gastronomiczne. Dlatego nauka na profilu technik technologii żywności także jest wyborem opłacalnym i przyszłościowym. Uczeń może wybrać między specjalizacją w kilku obszarach produkcji: wyrobów piekarskich, wyrobów cukierniczych, wyrobów mięsnych i tłuszczowych oraz produkcji z wykorzystaniem maszyn i urządzeń.

Absolwent profilu technik technologii żywności zdobywa uprawienia do kierowania i nadzorowania wytwarzaniem wysokiej jakości produktów spożywczych oraz opracowywania receptur, instrukcji technologicznych i norm zakładowych dla wyrobu. Z takimi uprawieniami  będzie on mógł podjąć pracę w dwóch obszarach branży gastronomicznej: placówkach przetwórstwa żywności (np. artykułów mięsnych, mleczarskich, alkoholowych czy owocowo-warzywnych), a także w lokalach gastronomicznych – restauracjach, barach czy bufetach.

Dodaj komentarz